РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПИТОМИХ БАЛАНСОВИХ НОРМ ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

(РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ НОРМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ)

Контактний телефон - 0974401068


Наше підприємство виконує розрахунок індивідуальних питомих балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю виробленої продукції.

Наші клієнти: підприємства харчової промисловості (пивзаводи, птахофабрики, м’ясопереробні заводи, кондитерські), залізобетоні вузли (заводи), підприємства хімічної промисловості, та інші.

Відповідно до ст. 40 Водного Кодексу України з метою забезпечення раціонального використання води у галузях економіки встановлюються поточні та перспективні технологічні норми водовикористання.
Розрахунок індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення є необхідним зобов’язанням підприємства (у разі використанні води у технології виробництва. Також даний розрахунок використовується при оформленні дозволу на спеціальне водокористування.

Розрахунок питомих балансових норм водоспоживання та водовідведення виконується відповідно до галузевих методик .
Цілі:
Розрахунок індивідуальних питомих поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю виробленої продукції виконується з метою:
- здійснення планування обсягів споживання свіжої води;
- встановлення лімітів водоспоживання та скидів стічних вод;
- здійснення контролю за водоспоживанням і водовідведенням.

Основні терміни та визначення

Норма водоспоживання представляє максимальну допустиму величину витрат води необхідну для виробництва одиниці продукції , встановленої якості, або виконання обсягу роботи в певних організаційно-технічних умовах виробництва.
Норма водовідведення визначає максимально допустиму кількість стічних вод встановленого якості, при виробництві одиниці продукції (роботи).
Технологічні норми водоспоживання - обсяг води, споживаної на виробництво одиниці продукції для цілей, передбачених технологією основного виробництва.
Норма споживання води допоміжним і підсобним виробництвами - необхідний обсяг води допоміжним і підсобним виробництвами, що припадає на одиницю основної продукції.
Норма споживання води на господарсько-питні потреби - кількість води, необхідної для санітарних, побутових і господарських цілей.
Безповоротне водоспоживання - водоспоживання без повернення води у водний об'єкт, що включає використання води в якості складової готового продукту.
Безповоротні втрати - випаровування, винесення, природне випаровування, транспірація, фільтрація та ін.
Вода зворотна - вода, що застосовується у виробничому процесі, яка після охолодження і очищення або тільки охолодження або очищення знову подається на ті ж цілі.
Нормативно-чисті стічні води - стічні води, відведення яких без очистки у водні об'єкти не призводить до порушення норм якості води в контрольованому створі або пункті водокористування.
Забруднені стічні води - води, які в процесі їх використання забруднюються різними компонентами і скидаються без очистки.

Етапи розрахунку:

Проведення робіт по розробці індивідуальних питомих поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення включає наступні етапи:
- Обстеження проммайданчика підприємства
- Збір вихідних даних про підприємство, технології виробництва, етапах технологічного процесу, технологічному обладнанні
- Розрахунок індивідуальних питомих поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю виробленої продукції
Затвердження розрахунку виконуэться Державним агенством водних ресурсів України» при області)

Наши преимущества

  • Опыт работ более 50 лет.
  • Бурение скважин под ключ
  • Гарантийное обслуживание скважин
  • Получение разрешительной документации
  • составление гидрогеологических заключений